Назад до Блог

Механизми, които причиняват мускулна хипертрофия

Механизми, които причиняват мускулна хипертрофия

Можем само да увеличим компонентите вътре в МФ - миофибрили или саркоплазма.

Можем само да увеличим компонентите вътре в МФ - миофибрили или саркоплазма.

Генетично обусловени човешки възможности

Генетично обусловени човешки възможности

Зависимост на възможностите за мускулен растеж от преобладаващия тип мускулни влакна

Зависимост на възможностите за мускулен растеж от преобладаващия тип мускулни влакна

И това не е само спецификата на обучението, но и първоначално професионалният, ако желаете, естествен подбор на спортна ориентация, което предполага, че профилът на мускулните влакна ще определи както способността на мускулите да извършват определена рабо

В заключение остава въпросът ... струва ли си маратонците да се "люлеят"?

В заключение остава въпросът ... струва ли си маратонците да се "люлеят"?

Използвани материали

Самсонова A.V., Хипертрофия на човешките скелетни мускули: монография // Национален държавен университет за физическа култура, спорт и здраве. П. Ф. Лесгафт. - Санкт Петербург: [b.i.], 2011. - 203 с.

loading...