Назад до Блог

Симптоми на шизофрения

Симптоми на шизофрения

Халюцинациите могат да бъдат потиснати с антипсихотични лекарства като хлорпромазин, клозапин, оланзапин, рисперидон, кветиапин и халоперидол.

Халюцинациите могат да бъдат потиснати с антипсихотични лекарства като хлорпромазин, клозапин, оланзапин, рисперидон, кветиапин и халоперидол.

Проучване на ефекта от силовите тренировки върху хода на шизофренията

Проучване на ефекта от силовите тренировки върху хода на шизофренията

Изследователите не знаят как силовите тренировки намаляват шизофренията. 

Изследователите не знаят как силовите тренировки намаляват шизофренията. 

Използвани материали

  1. 20-седмична програма за резистентност или съпътстващи упражнения подобрява симптомите на шизофрения: резултати от сляпо, рандомизирано контролирано проучване. Бруна Андраде Е Силва. Rev Bras Psiquiatr. 2015 октомври-декември;37(4):271-9.
loading...